۞ پیامبراسلام(ص):
عُنوانُ صَحیفَةِ المُؤمِنِ حُبُّ عَلیِّ بنِ ابی‌طالب(ع). سرلوحة پروندة هرمؤمن(قیامت)دوستی ومحبت علی بن ابی‌طالب(ع)است.(مستدرک حاکم، ج٣، کنزالعمال،ج١١، ص٦١٥)

برچسب : گالکسی

امام علی (ع) در انجیل

امام علی (ع) در انجیل

شیعیان معتقدند در انجیل تحریف نشده به آمدن محمد به عنوان خاتم پیامبران و علی به عنوان جانشین وی بشارت داده شده‌است. یا این حال تحرف این کتاب اگر چه بسیاری از موارد را حذف کرده همچنان مواردی در این باب یافت می‌شود. شیعیان معتقدند در انجیل (صحیفه غزل غزل‌ها، چاپ لندن، سال ۱۸۰۰ میلادی، باب […]