۞ پیامبراسلام(ص):
عُنوانُ صَحیفَةِ المُؤمِنِ حُبُّ عَلیِّ بنِ ابی‌طالب(ع). سرلوحة پروندة هرمؤمن(قیامت)دوستی ومحبت علی بن ابی‌طالب(ع)است.(مستدرک حاکم، ج٣، کنزالعمال،ج١١، ص٦١٥)

برچسب : مصاحبه

ایام فاطمیه(س)

ایام فاطمیه(س)

این یک متن مصاحبه در جهت استخدام کارمند است که به صورت آزمایشی برای شما درج گردیده